HELYI ÖNKORMÁNYZAT - POLGÁRMESTERI HIVATAL

Helyi Önkormányzat

Polgármester: Mitykó Zsolt
e-mail: mitykozsolt@gmail.com

Alpolgármester: Rajos István
e-mail: rajosistvan01@gmail.com

Képviselő-testületi tagok:

Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

Elnök: Zsóriné Kovács Márta
Képviselő tagjai: Deli Zoltán, Kerekes György, Uj Zoltán
Nem képviselő tagjai: Faragó Péterné, Kerekes Vivien Csilla, Sovák Péter

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Elnök: Magyar Tibor
Képviselő tagjai: Deli Zoltán, Jeszenka Zoltán
Nem képviselő tagjai: Kocsárdiné Járási Erika, Verikné Frankó Ilona

Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság

Elnök: Krcsméri Tibor
Képviselő tagjai: Jeszenka Zoltán, Uj Zoltán
Nem képviselő tagjai: Demény Lajosné, Maczák Andrásné

Helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Cím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
e-mail: mezohegyes@t-online.hu, polgarmesteri.hivatal@mezohegyes.hu

Jegyző: Szentmihályi Ferenc
e-mail: szentmihalyi.ferenc@mezohegyes.hu

Aljegyző: dr. Szabados Éva
e-mail: dr.szabados.eva@mezohegyes.hu

Ügyfélfogadási idő:
  • Hétfő: 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00
  • Kedd: egész nap nincs ügyfélfogadás
  • Szerda: 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00
  • Csütörtök: - 12.30 - 16.00
  • Péntek: 7.30 - 12.00
Titkárság
Vezetője: dr. Szabados Éva
e-mail: dr.szabados.eva@mezohegyes.hu
A testületi anyagok előkészítése, testületi döntések végrehajtásának szervezése - köztisztviselők, közalkalmazottak személyzeti -, munkaügyeinek intézése.
Igazgatás
Igazgatási csoport vezetője: Molnárné Bozó Ildikó
e-mail: molnarne.bozo.ildiko@mezohegyes.hu
Anyakönyvi igazgatási feladatok, belügyi igazgatás, szabálysértési -, lakásigazgatási ügyek, PTK-ból eredő feladatok, mezőgazdasági, kereskedelmi ügyek intézése - szociálpolitikai, gyámhatósági, gyermekvédelmi feladatok.
Pénzügyi csoport
Vezetője: Laurinyeczné Hurguly Éva
e-mail: laurinyeczne@mezohegyes.hu
Az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos tervezési feladatok, beszámolók elkészítése, önkormányzati intézmények pénzügyi irányítása, ellenőrzése, finanszírozása.
Adóügyi csoport
Vezetője:Zsigmond Mónika
e-mail: zsigmond.monata@gmail.com
Helyi adók kivetése, beszedése, adóigazgatási feladatok végzése.
Tanyagondnokok
Pósa István: 06(30)742-3489
Mitykó József: 06(30)635-8376
Hanczik Tibor: 06(30)421-8273
Műszaki - városfejlesztési csoport
Vezetője: Kolozsi József
e-mail: kolozsi.jozsef@mezohegyes.hu
Településfejlesztés, városrendezési feladatok, beruházások előkészítése és azok megvalósulásának ellenőrzése, körzeti építési igazgatási feladatok.