HELYI ÖNKORMÁNYZAT - POLGÁRMESTERI HIVATAL

Helyi Önkormányzat

Polgármester: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
e-mail: kovacsne.dr.faltin.erzsebet@mezohegyes.hu

Alpolgármester:
Képviselő-testületi tagok:

Helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Cím: 5820 Mezőhegyes, Kozma ferenc utca 22.
e-mail: mezohegyes@t-online.hu , polgarmesteri.hivatal@mezohegyes.hu

Jegyző: Hupucziné Györki Julianna
e-mail: hupuczine.gy.julianna@mezohegyes.hu

Aljegyző: Szentmihalyi Ferenc
e-mail: szentmihalyi.ferenc@mezohegyes.hu

Ügyfélfogadási idő:
  • Hétfő: 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00
  • Kedd: egész nap nincs ügyfélfogadás
  • Szerda: 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00
  • Csütörtök: - 12.30 - 16.00
  • Péntek: 7.30 - 12.00
Titkárság
Vezetője: dr. Szabados Éva
e-mail: dr.szabados.eva@mezohegyes.hu
A testületi anyagok előkészítése, testületi döntések végrehajtásának szervezése - köztisztviselők, közalkalmazottak személyzeti -, munkaügyeinek intézése.
Igazgatás
Igazgatási csoport vezetője: Szentmihályi Ferenc
e-mail: szentmihalyi.ferenc@mezohegyes.hu
Anyakönyvi igazgatási feladatok, belügyi igazgatás, szabálysértési -, lakásigazgatási ügyek, PTK-ból eredő feladatok, mezőgazdasági, kereskedelmi ügyek intézése - szociálpolitikai, gyámhatósági, gyermekvédelmi feladatok.
Pénzügyi csoport
Vezetője: Garamvölgyi Lászlóné
e-mail: garamvolgyi.laszlone@mezohegyes.hu
Az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos tervezési feladatok, beszámolók elkészítése, önkormányzati intézmények pénzügyi irányítása, ellenőrzése, finanszírozása.
Adócsoport
Vezetője: dr. Szakacsné Tövisháti Éva
e-mail: tovishati.eva@mezohegyes.hu
Helyi adók kivetése, beszedése, adóigazgatási feladatok végzése.
Tanyagondnokok
Pósa István: 06(30)742-3489
Mitykó József: 06(30)635-8376
Hanczik Tibor: 06(30)421-8273
Műszaki csoport
Vezetője: Kolozsi József
e-mail: kolozsi.jozsef@mezohegyes.hu
Településfejlesztés, városrendezési feladatok, beruházások előkészítése és azok megvalósulásának ellenőrzése, körzeti építési igazgatási feladatok.